Yrkesskade

Vi dekker arbeidsgivers totale forsikringsbehov for personforsikringer som yrkesskade, ulykke og gruppelivsforsikringer. Vi kan tilpasse dekninger etter den enkelte bedrifts avtale om personforsikringer slik at de ansatte og bedriften oppnår den ønskede økonomiske trygghet.

Yrkesskade – en lovbestemt forsikring.

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring på sine ansatte. Dette uavhengig om de er hel- eller deltidsansatt.

Forsikringen dekker følgende skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden:

  • Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke
  • Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
  • Annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Yrkesskadeforsikring er en “minimumsforsikring”. Ønskes en utvidelse av dekningsomfanget, vil personalforsikring være det beste alternativet. Ta kontakt med oss dersom det ønskes en personalforsikring, vi hjelper deg.

Tilbake