Skriv ut denne siden

Inventar og bedriftsløsøre

Bedriftsforsikring er tilpasset eiendomsselskaper, handels- og servicevirksomheter, og dekker brannskader, vannskader og tyveri som rammer bedriftens maskiner, løsøre og varer.


Industri: Industriforsikring er spesielt tilpasset produksjonsbedrifter. Forsikringen dekker brannskader, vannskader og tyveriskader på bygninger, maskiner, inventar, løsøre og varer. Kombineres denne forsikringen med forsikring mot avbruddstap, vil bedriften kunne sikres mot nedgang i inntjening som følge av en erstatningsmessig skade på bygning, maskiner, inventar og løsøre.

Tilbake