Skriv ut denne siden

Bygning

Bygningsforsikring er ment til å sikre eierens økonomiske interesser hvis bygningen skades. Den dekker brann-, vann- og innbrudd-/hærverkskader på bygget. Videre dekker den øvrige plutselige og uforutsette skader. Tap ved nedgang i husleieinntekter vil også kunne inkluderes. Næringsvirksomheten i bygget kan dekkes av en bedriftsforsikring eller industriforsikring som skal dekke økonomisk mot tap av varer maskiner og øvrig inventar og løsøre.

Tilbake