Kollektiv Ulykkesforsikring

 

Ulykker kan desverre skje både på arbeidsplassen og i fritiden. Med en kollektiv ulykkesforsikring kan dere sikre deres ansatte økonomisk mot eventuelle skader som måtte oppstå både på arbeidsplassen eller på fritiden. Forsikringen dekker både medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter, ervervsmessig uførhet og dødsfall.

Tilbake