Skriv ut denne siden

Kollektiv reiseforsikring

Som kunde hos oss har du Goudas superdekning. Med denne forsikringen kan du velge både dekning i arbeid og på fritid. 

Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids-, og tjenestereiser med inntil 45 dagers varighet. Det vil si at du kan reise på en reise i inntil 45 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen. Forsikringen er gyldig i ett år fra startdato.

Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.

Dersom du skulle være borte i mer enn 45 dager er det fullt mulig å utvide forsikringen, ved å tegne en forlengelse.

Avbestillingsforsikring som dekker deg mot blant annet akutt sykdom før avreise er inkludert i reiseforsikringen.

Reiseforsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er medlemmer av norsk folketrygd. Familieforsikringen omfatter ektefelle-/samboer, og alle barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse.

  • Reiseforsikring kan kun kjøpes sammen med minst en annen forsikring.
  • Gouda er vår leverandør av reiseforsikring.
  • Reiseforsikringen trer først i kraft når den er betalt.
  • Alle skader gjøres opp av Gouda Reiseforsikring.

Tilbake