Skriv ut denne siden

Næringsbil

Vi forsikrer arbeidsgivers person/vare- og kombinertbiler inkludert lastebiler og arbeidsmaskiner. Dekningen er fleksibel, og vil omfatte så vel eide som leasede kjøretøy. Kjøretøy forsikres i sammenheng med øvrige tingforsikringer.

Personbil:

Vår personbilforsikring gjelder for person-, vare- og kombinertbiler. Du kan dekke dine personbiler enten du eier eller leaser ditt kjøretøy. Vi lager flåteforsikringer med fast stykk premie eller prising individuelt.

Lastebil:

Vår lastebilforsikring gjelder enten du eier eller leaser bilen. Forsikringen gjelder for lastebiler over 3,5 tonn totalvekt og kan enten prises individuelt, eller inngå i en fastprisordning.

Arbeidsmaskin:

Vår arbeidsmaskinforsikring gjelder enten du eier eller leaser arbeidsmaskinen. Forsikringen gjelder i hele Norden. Forsikringen gjelder for alle typer arbeidsmaskiner på hjul eller belter med eget fremdriftsmiddel. 

Tilbake