Bedriftsforsikring

Næringslivet har behov for å forsikre alt fra næringsbiler, bygninger og ting til personale, ansvar og avbrudd. Vi tilbyr din bedrift en tilpasset løsning innenfor alle områdene slik at risikoavlastningen blir mest mulig optimal. En eventuell skade kan også medføre tap av inntekt. Er avbruddsforsikring inkludert, vil inntektstapet ved skade kunne kompenseres.

- Da er det godt å ha EN kontaktperson å ringe til som trekker i de nødvendige trådene slik at du kan ha fokus på driften!

Næringsforsikring

Vi dekker arbeidsgivers totale forsikringsbehov for personforsikringer som yrkesskade, ulykke og gruppelivsforsikringer. Vi kan tilpasse…
Bedriftsforsikring er tilpasset eiendomsselskaper, handels- og servicevirksomheter, og dekker brannskader, vannskader og tyveri som rammer…
Bygningsforsikring er ment til å sikre eierens økonomiske interesser hvis bygningen skades. Den dekker brann-,…
Ulykker kan desverre skje både på arbeidsplassen og i fritiden. Med en kollektiv ulykkesforsikring kan…
Næringslivet kan ved sin virksomhet pådra seg erstatningsansvar for skade på tredjeperson. Det kan være…
Som kunde hos oss har du Goudas superdekning. Med denne forsikringen kan du velge både…
Vi forsikrer arbeidsgivers person/vare- og kombinertbiler inkludert lastebiler og arbeidsmaskiner. Dekningen er fleksibel, og vil…

Følg oss på Facebook!

 

Besøksadresse:

Kongens gate 15
1530 Moss
Kart
  • En meget god opplevelse! Vår bedrift sparte flere tusen kroner på å bytte og vi fikk god service hele veien.