Over 500 millioner i erstatninger etter flommen

Naturskadeerstatningene etter flommen i mai anslås til å komme på over 500 millioner kroner. –Det viser seg at skadene etter flommen er mer omfattende enn de første anslagene fra Finans Norge. Totale erstatningsbeløp vil sannsynligvis beløpe seg til mer enn en halv milliard kroner, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge. Det er klart flest skader i Oppland.

Les mer

Tilbake